Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Yancheng Yuheng Electric Heating Technology Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Hiệu suất
4.9/5
HÀI LÒNG31 đánh giá
  • ≤7h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 97.7%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $210,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})

SẢN PHẨM CHÍNH

Main product
2,50 US$ - 10,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Cái
8 orders
Main product
2,36 US$ - 20,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
16 orders
Main product
3,22 US$ - 90,00 US$
3,58 US$ - 100,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Cái
22 orders
Main product
8,33 US$ - 23,63 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
8 orders
Main product
2,36 US$ - 23,65 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5 Cái
10 orders
Main product
3,52 US$ - 22,52 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
15 orders
Main product
16,20 US$ - 22,50 US$
18,00 US$ - 25,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Cái
16 orders
Main product
2,60 US$ - 20,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
10 orders
Main product
3,24 US$ - 9,00 US$
3,60 US$ - 10,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Cái
19 orders
Main product
1,33 US$ - 5,62 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Cái
16 orders